บูทนิทรรศการ 2560

หมวด: ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560
     
     
     
     

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

หมวด: ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 19 มิถุนายน 2558

 

 

      องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)  รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2558 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 26 ประเทศ พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,334 ราย เสียชีวิต 471 ราย

xxx

หมวด: ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2558

var dt = new google.visualization.DataTable({ cols: [{id: 'task', label: 'Task', type: 'string'}, {id: 'hours', label: 'Hours per Day', type: 'number'}], rows: [{c:[{v: 'Work'}, {v: 11}]}, {c:[{v: 'Eat'}, {v: 2}]}, {c:[{v: 'Commute'}, {v: 2}]}, {c:[{v: 'Watch TV'}, {v:2}]}, {c:[{v: 'Sleep'}, {v:7, f:'7.000'}]}] }, 0.6);